BIẾN NHỮNG ” QUẢ BOM HẸN GIỜ” THÀNH CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

01/06/2020 0 By solazonevietnam

Tuổi thọ trung bình của một tấm pin mặt trời là khoảng 20 năm, sự hiện diện của các vật liệu nguy hiểm trong các tấm bin khi tuổi thọ đã hết có thể dẫn đến các vấn đề ô nhiễm môi trường và sức khỏe đáng kể, nếu thải ra môi trường.
Để đóng vòng lặp trong chu trình năng lượng, nhiệm vụ tiếp theo của ngành công nghiệp pin mặt trời là xử lý hoặc tái chế an toàn các sản phẩm cuối đời Vì vậy ÚC đã chứng minh sự khao khát đối với năng lượng mặt trời là thực hiện được việc Tái chế theo Chỉ thị WEEE (Thiết bị điện và điện tử thải) tái chế 2012/19 / EU (yêu cầu các nước châu Âu áp dụng các chương trình quản lý chất thải PV nơi các nhà sản xuất chịu trách nhiệm lấy lại và tái chế các tấm pin họ bán).Ngoài ra, Úc còn có ảnh hưởng lớn hơn trong việc cung cấp các vật liệu pin quan trọng.
Nghiên cứu hợp tác của chúng tôi với Nhóm Nghiên cứu về Năng lượng và Môi trường từ Vật liệu, nơi điều tra các giải pháp tái chế kinh tế có thể đạt tỷ lệ thu hồi ít nhất 95%.
Đó là lý do tại sao các tấm pin Solazone Australia tuân theo các thủ tục quốc tế (kể từ năm 2016) và là công ty đầu tiên Solazone tại Việt Nam tuân thủ qui trình tái chế PV kể từ khi mở cửa năm 2019.